Juridik

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik Kursen Entreprenadjuridik riktar sig till dig som är beställare, entreprenör, besiktningsman eller till dig som på annat sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridik och tillämpar AB 04 och ABT 06. Behöver du lära dig tolka kontraktshandlingar och lära dig mer om ersättningsformer? En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och…

Hållbarhet

Strategiskt hållbarhetsarbete

Strategiskt hållbarhetsarbete Vår heldagsutbildning ger dig de grundläggande verktygen och ger svar på ”Vad?” och ”Hur?”. Utbildningen bygger i första hand på strukturen enligt GRI Standards, som är en väletablerad och använd global standard för hållbarhetsredovisning. Under dagen ger vi svar på följande frågor: Vad kan och behöver man som företag göra när det kommer till…

Hållbarhet

Agenda 2030

Agenda 2030 för din verksamhet Varför en utbildning om Agenda 2030? Allt fler företag och organisationer ser värdet med att koppla ihop sin strategiska planering med Agenda 2030. De globala målen kommer påverka agendan för regeringar och större företag, och därmed även alla de mindre verksamheter som finns i deras omgivning och marknader. De globala…

Hållbarhet

Hållbarhetsgrund

Hållbarhet Grund Samhället utvecklas i snabb takt. Hur värnar man om miljön och en hållbar utveckling samtidigt som man tillgodoser människans och verksamheters krav på välstånd? Målgrupp och förkunskaper Kursen är öppen för alla och inga förkunskaper krävs. Kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor eller är intresserad av grunderna inom hållbarhet. Utbildningen…

Säkra Lyft

Säkra Lyft

Säkra Lyft för lastkopplare och signalmän Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Dom flesta olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.  …

BAM Bättre ArbetsMiljö

BAM

BAM – Bättre ArbetsMiljö BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som är framtagen av bland annat Svenskt Näringsliv, PTK och LO och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn om vad grundläggande arbetsmiljökunskap är för någonting. Den ger dig grundläggande arbetsmiljökunskaper och insikter kring hur ett gott arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Du får en god förståelse för hur samverkan mellan…

Bakgavellyft

Bakgavellyft

För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd (AFS 2006:6). Kunskaperna om säker användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade. Det är en webbaserad kurs som gör det möjligt att dokumentera dina teoretiska kunskaper. Kursen vänder sig i första hand till dig som har praktisk erfarenhet av arbete med bakgavellyft. Kursen är även…

Liftutbildning Skylift Bomlift

Mobila arbetsplattformar

Liftutbildning Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett utbildningsbevis för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan enligt liftrådet förnyas genom en repetitionsutbildning, (SS-ISO 18878:2013). Vem är…

Lastbilsmonterad kran

Fordonsmonterad Kran

Fordonsmonterad kran   Allmänt om utbildningen Denna utbildning ger  grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för en säker hantering av lastbilsmonterade kranar enligt gällande regler. Validering innebär att kursdeltagaren kan hantera en lastbilsmonterad kran sedan tidigare, och är här för att få ett utbildningsbevis  för detta. Kursen genomförs enligt TYA´s och MA-Systems utbildningsplaner. Målet med utbildningen…

BAS P BAS U

BAS-P och BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Det är byggherrens ansvar att utse BAS-P och BAS-U, även för mindre arbeten av servicekaraktär. Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar, som t.ex. Byggherrar, Arbetsledare, Platschefer, Beställare, Projektledare, Entreprenörer, Totalentreprenörer,…