Nyheter

Undantag från krav på YKB

Tillfälligt undantag gällande förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbeviset

Den 4 juni 2020 trädde en tillfällig EU-förordning i kraft som innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020 förlängs med sju månader.

Förlängningen gäller från det datum beviset annars skulle ha gått ut.

Den 6 mars 2021 träder en ny tillfällig EU-förordning i kraft som innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021 förlängs med tio månader.

Det undantag  som regeringen tidigare meddelat i januari 2021 genom förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens rörande undantag och förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis är inte tillämpbar från och med den 6 mars 2021. Den nya EU-förordningen ska tillämpas istället.

Yrkeskompetensbevis som gick ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 och fick en förlängd giltighet med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, omfattas även av den nya förordningen om förlängningen förfaller under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021. Dock skiljer sig förlängningen av giltighetstiden åt enligt följande:

 • De bevis som tidigare blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut mellan den 1 september 2020 till och med den 31 december 2020 är samtliga förlängda till och med den 30 juni 2021.
 • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut 1 januari 2021 och till och med den 30 juni blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.

Den 17 juni 2021 har riksdagen beslutat att YKB-intygen som har ett slutdatum mellan 1 juli och 31 december 2021 får 6 månaders förlängning. Då detta är en nationell lagändring så det kan hända att EU kommer med ett annat beslut längre fram, på samma sätt som dom gjorde den 6 mars 2021.

Vi är godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar. Det innebär att företag i den privata sektorn har möjlighet att söka ersättning på upp till 70% från AFA när ni anlitar oss. Vi har erfarna och diplomerade instruktörer för t.ex. BAM och BAS P/U. Vi anordnar även EL-BAM vid önskemål.

Exempel på arbetsmiljöutbildningar är:

 • Förebygga hot och våld på jobbet
 • SAM i praktiken
 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning
 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Riskbedömning
 • Kemiska hälsorisker
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Skiftarbete och hälsa
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 • Säkerhetskultur
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och hso)
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbruk i arbetslivet
 • Repetition av arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå räknas som en vidareutbildning.

Kontakta oss för mer information.

21-22 jan 2020

ELBAM i Kiruna

Avklarad

14-16 maj 2019

ELBAM i Kiruna

Avklarad

9 maj 2019

Radon på arbetsplatser i Gällivare

Avklarad