Nyheter

YKB intyget

Det har i maj 2022 kommit nya regler, och det är en BRA förändring.

Kort sagt så kan man gå den sistan delen av sina 5 delar 12 månader INNAN utgångsdatum på sin befintliga YKB, utan att förlora någon tid. Det nya kortet börjar tryckas och aktiveras ca 10 dgr innan det gamla upphör att gälla. Men detta gäller INTE dom som fortfarande kör på dispensen som funnits under coronaperioden.

Yrkeskompetensbeviset – Transportstyrelsen

Undantag från krav på YKB

Tillfälligt undantag gällande förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbeviset

Den 6 mars 2021 träder en ny tillfällig EU-förordning (EU) 2021/267 i kraft som innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 september 2020 till och med den 30 juni 2021 förlängs med tio månader.

Yrkeskompetensbevis som gick ut under perioden 1 februari 2020 till 31 augusti 2020 och fick en förlängd giltighet med sju månader från det datum då beviset annars skulle ha gått ut, omfattas även av den nya förordningen om förlängningen förfaller under perioden 1 september 2020 – 31 mars 2021. Förlängningen innebär följande:

 • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut under perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021 blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader.

Exempel: Om ditt yrkeskompetensbevis gick ut den 15 juli 2020, så fick det först en förlängd giltighetstid tills den 15 februari 2021. Genom den nya EU-förordningen som ska tillämpas från och med den 6 mars 2021 förlängs bevisets ytterligare en gång med sex månader det vill säga till och med den 15 augusti 2021. Du har därmed på dig till och med den 15 augusti 2021 att slutföra din fortbildning. Du ska dock medföra ditt yrkeskompetensbevis som vanligt och uppvisa det vid kontroll – trots att den angivna giltighetstiden har gått ut.

Utöver det nämnda gäller även följande:

 • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
 • De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader.

Vi är godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar. Det innebär att företag i den privata sektorn har möjlighet att söka ersättning på upp till 70% från AFA när ni anlitar oss. Vi har erfarna och diplomerade instruktörer för t.ex. BAM och BAS P/U. Vi anordnar även EL-BAM vid önskemål.

Exempel på arbetsmiljöutbildningar är:

 • Förebygga hot och våld på jobbet
 • SAM i praktiken
 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning
 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Riskbedömning
 • Kemiska hälsorisker
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Skiftarbete och hälsa
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 • Säkerhetskultur
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och hso)
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbruk i arbetslivet
 • Repetition av arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå räknas som en vidareutbildning.

Kontakta oss för mer information.

21-22 jan 2020

ELBAM i Kiruna

Avklarad

14-16 maj 2019

ELBAM i Kiruna

Avklarad

9 maj 2019

Radon på arbetsplatser i Gällivare

Avklarad