Nyheter

YKB intyget

Det har i maj 2022 kommit nya regler, och det är en BRA förändring.

Kort sagt så kan man gå den sistan delen av sina 5 delar 12 månader INNAN utgångsdatum på sin befintliga YKB, utan att förlora någon tid. Det nya kortet börjar tryckas och aktiveras ca 10 dgr innan det gamla upphör att gälla.

Yrkeskompetensbeviset – Transportstyrelsen

Vi är godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar. Det innebär att företag i den privata sektorn har möjlighet att söka ersättning på upp till 70% från AFA när ni anlitar oss. Vi har erfarna och diplomerade instruktörer för t.ex. BAM och BAS P/U. Vi anordnar även EL-BAM vid önskemål.

Exempel på arbetsmiljöutbildningar är:

 • Förebygga hot och våld på jobbet
 • SAM i praktiken
 • Samverkan och förändringsarbete – påbyggnadsutbildning
 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet
 • Riskbedömning
 • Kemiska hälsorisker
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Skiftarbete och hälsa
 • Friskfaktorer i arbetslivet
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Krishantering – avlastningssamtal
 • Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare
 • Säkerhetskultur
 • Vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud (regionala och hso)
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
 • Hot och våld i arbetslivet
 • Chefens arbetsmiljöansvar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Riskbruk i arbetslivet
 • Repetition av arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå räknas som en vidareutbildning.

Kontakta oss för mer information.

21-22 jan 2020

ELBAM i Kiruna

Avklarad

14-16 maj 2019

ELBAM i Kiruna

Avklarad

9 maj 2019

Radon på arbetsplatser i Gällivare

Avklarad