« Bakåt

ADR Tank


Kursbeskrivning

Specialkurs för Farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter. Förkunskaper

ADR grundutbildning.


Tid

2 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Per person 3 250 SEK exkl. moms