« Bakåt

Asbest, Särskild


Kursbeskrivning

Asbestutbildning för sanerare inom- och utomhus:

 

Det finns olika nivåer av asbestarbeten och därmed finns även olika nivåer på Asbestutbildning. Om du ska arbeta med rivningsarbete krävs kursen Särskild Asbestutbildning. Särskild Asbestutbildning måste även kompletteras minst var femte år för att du ska vara fortsatt behörig. En kompletterande kurs i asbest ska innefatta kunskapsrepetion samt auktualisering av kunskapsläget.

 

Nyinstallation av absest och asbesthaltiga material har varit totalt förbjudet sedan många år tillbaka, men eftersom att asbest finns kvar i en del äldre byggnader finns det fortfarande en risk för de som arbetar med renovering och rivning.

 

För att du ska kunna jobba med asbestsanering måste du först ha gått en särskild Asbestutbildning. Detta är bestämt enligt Arbetsmiljöverkets [MF1] föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) och arbetsgivaren har ansvar över att samtliga arbetare kan uppvisa giltiga utbildningsbevis. Om arbete med asbest över en viktprocent sker utan särskilt Asbestutbildning utkrävs en sanktionsavgift på 50 000 SEK för varje person utan giltigt utbildningsbevis.

 

Hantering av asbest är farligt och inandning av asbesthaltigt damm kan orsaka allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Därför finns föreskrifter om hur hantering av asbest ska ske för att förebygga ohälsa när det finns en risk att bli exponerad för asbesthaltigt damm i arbetet.

Särskild Asbestutbildning innehåller avsnitt om:

 
 • Asbestens egenskaper
 • Hälsoeffekter
 • Förekomst av asbest
 • Skyddsåtgärder vid arbete med asbest
 • Nödfallsåtgärder
 • Handhavande av personlig skyddsutrustning
 • Arbetsmetoder vid hantering av asbest
 • Kontrollåtgärder
 • Avfallshantering
 • Saneringsåtgärder vid arbete med asbest
 • Bestämmelser om medicinska kontroller
 • Praktiska tillämpningsövningar av asbestrivning

Målgrupp

Alla som ska deltaga i arbete gällande rivning av asbest både inom- och utomhus.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Tid

4 dagar, 08:00 - 16:00

Pris

Per person 8 700 SEK exkl moms