« Bakåt

Fallskydd med Räddning


Kursbeskrivning

Fallskydd med räddning och arbete på hög höjd – Fallsäkringsutbildning Följer AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsmiljölagen samt CE godkännanden.

Arbetsgivare har skyldigheten att se till att fallskyddslösningar finns för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas.

Ur Innehållet

 • Riskanalys
 • Lagar, regler och föreskrifter
 • Olika fallskyddsystem
 • Personlig fallskyddsutrustning
 • Knopar
 • Risker, belastningar
 • Hängtrauma
 • Räddning
 • Säkring av verktyg på hög höjd
 • Att arbeta säkert på hög höjd
 • Vård av utrustning
 • Prov och avslut

Målgrupp

Alla som arbetar på en högre höjd än 2 meter

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Tid

1 dag, 08:00 - 15:00

Pris

Per person 1 900 SEK exkl. moms