« Bakåt

Mobila arbetsplattformar och Fallskydd


Kursbeskrivning

En sammanslagen utbildning med både Mobila Arbetsplattformar och Fallskydd med räddning och arbete på hög höjd
– Fallsäkringsutbildning Följer AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsmiljölagen samt CE godkännanden.
– Mobila Arbetsplattformar, Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6 § 29)

Fallskydd

Fallskydd med räddning och arbete på hög höjd – Fallsäkringsutbildning Följer AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsmiljölagen samt CE godkännanden.

Arbetsgivare har skyldigheten att se till att fallskyddslösningar finns för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas.


Mobila Arbetsplattformar

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett utbildningsbevis för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan enligt liftrådet förnyas genom en repetitionsutbildning, (SS-ISO 18878:2013).


Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29)
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivaren ska ha dokumentation över arbetstagarens kunskaper och arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få använda en lift.

Målgrupp

Alla som arbetar på en högre höjd än 2 meter, samt alla som kommer i kontakt med Mobila Arbetsplattformar på något sätt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Per person 3 500 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen