« Bakåt

Säkrare lyft ISO


Kursbeskrivning

Säkra Lyft för lastkopplare och signalmän

 

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Dom flesta olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Detta gäller oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om. AFS 2006:6 fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade kunskaper för den anställde.

 

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Vad är ett lyftredskap?
  • Olika typer av lyftredskap
  • Hur man signalerar
  • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Planering
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker
  • Praktisk lastkoppling

Utbildningen följer byggbranschens krav och standard SS-ISO 23853, AFS 2006:6 och AFS 2006:7

Målgrupp

Utbildningen Säkrare Lyft ISO vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Även arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna bör gå denna kurs.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Per person 2 600 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen