« Bakåt

Travers och Lastkoppling


Kursbeskrivning

Kurslängd

Tidsåtgången för den enskilde deltagaren är beroende på tidigare erfarenhet, men är i regel 6-7 timmar. Vårt mål är säkra användare av Travers och telfer. Om någon känner sig osäker efter planerad utbildningsinsats kommer detta att meddelas och ytterligare utbildning inplaneras för att nå målet säker användare. 

Innehåll och genomförande

Kurstiden fördelas mellan en teoretisk del, som avslutas med skriftligt slutprov, och praktiska övningar.

Ur teoridelen:

 • Lyftinrättningar, skyddsföreskrifter, dimensions- och belastningstabeller
 • Gällande föreskrifter
 • Besiktning, revisionsbesiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll
 • Material- och godshantering
 • Manöverorgan, symboler och förarplats
 • Teoretiskt slutprov

Ur den praktiska delen:

 • Övningskörning på plats med företagets egen travers
 • Praktiskt slutprov  

Kvalitetssäkring

Våra utbildningar följer SS-ISO 9926-1 och AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap


395 SEK tillkommer vid köp av kursbok.
Lån av kurs bok är kostnadsfritt.

Kursens mål

Målet med utbildningen är 

 • Säkra och trygga förare av Travers.
 • Beräkna vikter och välja rätt redskap.
 • att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter.
 • att minska risker för tillbud 

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till dig som är lastkopplare, kranförare eller signalman som planerar arbetet och kopplar olika laster, som ger signaler och dirigerar en kranförare. Den vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Fika och lunch ingår.

Tid

1 dag, 08:00 - 15:00

Pris

Per person 2 500 SEK exkl. moms