VÅRA UTBILDNINGAR

Här nedanför hittar du ett axplock av våra utbildningar och kan anmäla dig direkt på sidan ”BOKA KURSER”, eller via den här länken. Om du inte hittar en inplanerad utbildning på länken, så kan du höra av dig så ska vi försöka lösa det på bästa sätt.

ADR (Farligt Gods)

ADR (Farligt Gods) är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods. Läs mer på MSB’s (Myndigheten…

Agenda 2030

Agenda 2030 för din verksamhet Varför en utbildning om Agenda 2030? Allt fler företag och organisationer ser värdet med att koppla ihop sin strategiska planering med Agenda 2030. De globala målen kommer påverka agendan för regeringar och större företag, och därmed även alla de mindre verksamheter som finns i deras omgivning och marknader. De globala…

Ansvarsutbildning

Ansvarsutbildning för dig med personalansvar Det är arbetsgivarens ansvar att tjänstemän och arbetsledare har de kunskaper som behövs och vet vad som måste iakttas för att säkerställa riskfri användning av utrustningen. Ett faktum som alla inte är medvetna om. Kursen riktar sig mot chefer, arbetsledare, inköpare, lagerpersonal och skyddsombud. Kursen går igenom vilka lagar och…

Arbete på väg

Arbete på väg Trafikverket förändrar sina krav på kompetens för Arbete på väg från 1 januari 2019. De nya kraven införs successivt i nya upphandlingar. Den här kursen erbjuder grundläggande kunskaper i enlighet med Trafikverkets kompetenskrav inom arbete på väg, (TRVK Apv 2012:86,råd 2012:88 samt TDOK 2018:0371 och 0372-krav och råd).Grundkompetensen i steg 1 bekräftas av…

Asbest- och PCB utbildning

Asbestutbildning för sanerare inom- och utomhus: Det finns olika nivåer av asbestarbeten och därmed finns även olika nivåer på Asbestutbildning. Om det finns en risk att du kan komma i kontakt med asbest i ditt arbete ska du gå Allmän Asbestutbildning och om du ska arbeta med rivningsarbete krävs kursen Särskild Asbestutbildning. Särskild Asbestutbildning måste…

Bakgavellyft

För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd (AFS 2006:6). Kunskaperna om säker användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade. Det är en webbaserad kurs som gör det möjligt att dokumentera dina teoretiska kunskaper. Kursen vänder sig i första hand till dig som har praktisk erfarenhet av arbete med bakgavellyft. Kursen är även…

BAM

BAM – Bättre ArbetsMiljö BAM är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som är framtagen av bland annat Svenskt Näringsliv, PTK och LO och speglar arbetsmarknadens parters gemensamma syn om vad grundläggande arbetsmiljökunskap är för någonting. Den ger dig grundläggande arbetsmiljökunskaper och insikter kring hur ett gott arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Du får en god förståelse för hur samverkan mellan…

BAS-P och BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Det är byggherrens ansvar att utse BAS-P och BAS-U, även för mindre arbeten av servicekaraktär. Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar, som t.ex. Byggherrar, Arbetsledare, Platschefer, Beställare, Projektledare, Entreprenörer, Totalentreprenörer,…

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik Kursen Entreprenadjuridik riktar sig till dig som är beställare, entreprenör, besiktningsman eller till dig som på annat sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridik och tillämpar AB 04 och ABT 06. Behöver du lära dig tolka kontraktshandlingar och lära dig mer om ersättningsformer? En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och…

Fallskydd med Räddning

Fallskydd med Räddning och arbete på hög höjd. Fallskydd med räddning – Fallsäkringsutbildning Följer AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsmiljölagen samt CE godkännanden. Arbetsgivare har skyldigheten att se till att fallskyddslösningar finns för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk…

Inplanerade öppna utbildningar kan du boka på denna länk.

Om du behöver den interaktiva utbildning för bakgavellyft (95 SEK/person exkl. moms) så skickar du ett mail till ulf@mbk.se med önskan om antal licenser samt fakturainformation, övriga inplanerade utbildningar bokas på sidan ”BOKA KURSER”.