Agenda 2030 för din verksamhet

Varför en utbildning om Agenda 2030?

Allt fler företag och organisationer ser värdet med att koppla ihop sin strategiska planering med Agenda 2030. De globala målen kommer påverka agendan för regeringar och större företag, och därmed även alla de mindre verksamheter som finns i deras omgivning och marknader. De globala målen i agendan är dessutom ett utmärkt verktyg att integrera i sin väsentlighetsanalys och för att prioritera och utforma strategier och mål i verksamheten. Inte minst eftersom de hjälper er att visa hur ni bidrar positivt till den globala utvecklingen.

Vår utbildning i de globala målen ger dig både kunskap om målen samt hur man kan ta sig an dem i praktiken ur ett företags- eller verksamhetsperspektiv

  • Betydelsen av Agenda 2030 och Sveriges ambitionsnivå
  • Hur man bedömer vilka mål som är relevanta för verksamheten
  • Styrning mot målen – och koppling till andra ramverk
  • Trender och utveckling inom arbetet med Agendan
  • Tillgängliga verktyg som ni kan använda i verksamheten
  • Hur er organisation kan kommunicera kring sitt arbete

Vi diskuterar också praktisk tillämpning av målen och vad som behövs då i form av kunskap, gränsdragningar etc. I slutet av dagen har du både insikter och tillvägagångssätt för hur Agenda 2030 kan omsättas i praktiken att ta med dig hem till din organisation.

Tid och plats

Tid 1 dag

Digital utbildning (webbaserad)

Pris 5,400 SEK

Angiva priser är exkl. moms