Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Det är byggherrens ansvar att utse BAS-P och BAS-U, även för mindre arbeten av servicekaraktär.

Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar, som t.ex. Byggherrar, Arbetsledare, Platschefer, Beställare, Projektledare, Entreprenörer, Totalentreprenörer, Underentreprenörer, Kvalitets -, Miljö samt Arbetsmiljösamordnare. Efter godkända prov kan man verka som byggarbetsmiljösamordnare.

Examination
Efter godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.

Kurslängd
2 dagar.

Fika och lunch ingår.