Hållbarhet Grund

Samhället utvecklas i snabb takt. Hur värnar man om miljön och en hållbar utveckling samtidigt som man tillgodoser människans och verksamheters krav på välstånd?

Målgrupp och förkunskaper

Kursen är öppen för alla och inga förkunskaper krävs.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor eller är intresserad av grunderna inom hållbarhet. Utbildningen utgår från en grundnivå för att alla ska kunna tillgodogöra sig informationen i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Deltagare med djupare kunskapsnivå får möjlighet att bidra med dessa vid gruppdiskussioner. Målet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och skapa ett förnyat engagemang hos deltagare genom ökad insikt om den egna påverkan och betydelsen av hållbarhetsfrågor.

Tid och plats

Tid halvdag (4h)

Digitalutbildning (webbaserad)

Pris 1,200 SEK

Angiva priser är exkl. moms