Heta arbeten

Malmfältens BolagsKonsult AB är godkända arrangörer av Svenska Brandskyddsföreningen för att hålla utbildning i Heta arbeten.

 

Heta arbeten är en utbildning som informerar och gör deltagaren medveten om de stora brandrisker arbetet kan innebära. Det krävs utbildning om arbetet är brandfarligt. Alla som arbetar med något verktyg som alstrar värme eller avger gnistor med risk för brand tex svetsning, lödning, vinkelslip, skall kunna uppvisa ett giltigt certifikat för Heta arbeten.

Ur innehållet

  • Lagar och anvisningar
  • Försäkringsvillkor
  • Brandrisker
  • Säkerhetsregler
  • Förebyggande arbete
  • Släckmedel och släckutrustning
  • Släckövning 

Fika och lunch ingår.