Strategiskt hållbarhetsarbete

Vår heldagsutbildning ger dig de grundläggande verktygen och ger svar på ”Vad?” och ”Hur?”. Utbildningen bygger i första hand på strukturen enligt GRI Standards, som är en väletablerad och använd global standard för hållbarhetsredovisning. Under dagen ger vi svar på följande frågor:

  • Vad kan och behöver man som företag göra när det kommer till hållbarhet?
  • Vad tillför det att arbeta med hållbarhet?
  • Hur börjar man sitt hållbarhetsarbete?
  • Måste man gå direkt på en hållbarhetsredovisning?
  • Hur använda hållbarhet som verktyg i verksamhets- och affärsutvecklingen?
  • Vad är skillnaden mellan att fokusera på riskminimering versus att skapa möjligheter med hjälp av hållbarhetsperspektivet?
  • Vad behöver man tänka på när man ska kommunicera sitt hållbarhetsarbete?

Tid och plats

Tid 1 dag

Digital utbildning (webbaserad)

Pris 4,500 SEK

Angivna priser är exkl, moms