Traversutbildning med Lastkoppling

 Allmänt om utbildningen

Vår Traversutbildning med Lastkoppling är utformad för att tillgodose behovet inom olika typer av verksamheter avseende hantering av olika krantyper samt lastkoppling. I utbildningen ingår gemensam teori och praktiska övningar på plats med företagets egen travers.

 Kursmål

Målet med utbildningen är 

 • Säkra och trygga förare av Travers.
 • Beräkna vikter och välja rätt redskap.
 • att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter.
 • att minska risker för tillbud 

Kurslängd

Tidsåtgången för den enskilde deltagaren är beroende på tidigare erfarenhet, men är i regel 6-7 timmar. Vårt mål är säkra användare av Travers och telfer. Om någon känner sig osäker efter planerad utbildningsinsats kommer detta att meddelas och ytterligare utbildning inplaneras för att nå målet säker användare. 

Innehåll och genomförande

Kurstiden fördelas mellan en teoretisk del, som avslutas med skriftligt slutprov, och praktiska övningar.

Ur teoridelen:

 • Lyftinrättningar, skyddsföreskrifter, dimensions- och belastningstabeller
 • Gällande föreskrifter
 • Besiktning, revisionsbesiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll
 • Material- och godshantering
 • Manöverorgan, symboler och förarplats
 • Teoretiskt slutprov

Ur den praktiska delen:

 • Övningskörning på plats med företagets egen travers
 • Praktiskt slutprov  

Kvalitetssäkring

Våra utbildningar följer SS-ISO 9926-1 och AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Fika och lunch ingår.