Truckutbildning

Truckutbildning finns att få som lärarledd, men det finns även en interaktiv truckutbildning som kursdeltagaren genomför från valfri dator hemma eller på sin arbetsplats. Om valet hamnar på en interaktiv truckutbildning, så kan eventuella funderingar tas via e-post eller telefon med en av våra truckinstruktörer.

Klass A

Truckutbildning A omfattar låglyftande plocktruck, ledstaplare (med eller utan åkplatta), låglyftande åktruck (stående eller sittande), låglyftare (med eller utan åkplatta)

Klass B

Truckutbildning B omfattar motviktstruckar, höglyftande åkstaplare, skjutstativtruckar, höglyftande plocktruckar, smalgångstruckar och fyrvägstruckar. Kursen inkluderar A-utbildningen samt dessutom godshantering på högre höjder, lastning/lossning av fordon från marknivå, fristapling/djupstapling, tiltning samt i tillämpliga fall användning av tillsatsaggregat.

Klass C

Truckutbildning C omfattar hjullastare för gaffelhantering, containertruckar, timmertruckar, sidlastare, grensletruckar och teleskoplastare för gaffelhantering. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

Klass D

Truckutbildning D omfattar dragtruckar, flaktruckar och terminaldragtruckar. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

 

Vad säger lagen?
Sedan 1 juli 2007 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar. För att få köra truck krävs det att truckföraren har genomgått en dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning och har ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.

Om man saknar utbildningsbevis för truck får arbetsgivaren inte utfärda ett skriftligt körtillstånd. Saknas skriftligt körtillstånd riskerar arbetsgivaren en sanktionsavgift som kan uppgå till 150 000 kr.

Hänvisningar
Arbetsmiljölagen, 3 kap, 3 §
AFS 2006:5 Användning av truckar