Alla som utför person- eller godstransport yrkesmässigt (taxi, buss, lastbil) måste ha ett giltigt yrkesförarkompetensbevis (YKB). Kraven om yrkesförarbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.
Kraven på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Föraren är skyldig att gå den utbildning som krävs för yrkeskompetensbevis, och man är också ansvarig för att ha med sig yrkesförarbeviset vid gods-eller persontransport.
Även arbetsgivaren som anlitar en förare är skyldig att kontrollera att föraren har ett giltigt yrkeskompetensbevis för att köra gods- eller persontransport. Blir man kontrollerad och saknar beviset är straffet böter, men om det går till åtal är det ett dagsbotsbrott och dagsböterna är beroende av vilken inkomst man har. Förutom föraren så straffas också arbetsgivaren om det finns en sådan.

Alla bussförare som tagit D-körkort före 10 september 2008 går på hävdvunnen rätt, vilket innebär att det räcker med att gå fortbildningen med 5 delmoment på 35 timmar för att få yrkeskompetensbeviset. För lastbilsförare gäller samma sak om man tagit sitt C-körkort före före 10 september 2009.

YKB fortbildning förnyas vart 5’e år, men man kan med fördel ta ett delmoment per år. Då behöver man inte vara borta en hel vecka från sitt arbete, och kostnaden fördelas på 5 år.

Delkurs 1, sparsam körning
Delkurs 2, gods-/persontransporter
Delkurs 3, lagar och regler
Delkurs 4, ergonomi och hälsa
Delkurs 5, trafiksäkerhet och kundfokus

Vi är av Transportstyrelsen godkända att hålla YKB både för buss och lastbil.

Minst 5 deltagare/delkurs krävs för att utbildningen ska starta.
Fika och lunch ingår.

Det har i maj 2022 kommit nya regler, och det är en BRA förändring.

Kort sagt så kan man gå den sistan delen av sina 5 delar 12 månader INNAN utgångsdatum på sin befintliga YKB, utan att förlora någon tid. Det nya kortet börjar tryckas och aktiveras ca 10 dgr innan det gamla upphör att gälla. Men detta gäller INTE dom som fortfarande kör på dispensen som funnits under coronaperioden.

Yrkeskompetensbeviset – Transportstyrelsen