Gå direkt till textinnehållet

Mobila arbetsplattformar

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett utbildningsbevis för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan enligt liftrådet förnyas genom en repetitionsutbildning, (SS-ISO 18878:2013).

Kursbeskrivning

Övergripande syftet med att genomgå en liftutbildning är att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Efter avslutad utbildning med godkända resultat får deltagaren ett utbildningsbevis för lift som uppfyller kraven i arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta är giltigt i fem år och ska sedan enligt liftrådet förnyas genom en repetitionsutbildning, (SS-ISO 18878:2013).

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivaren ska ha dokumentation över arbetstagarens kunskaper och arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få använda en lift.

Dokumentation
Efter genomförd utbildning med godkänt slutprov utfärdas ett utbildningsintyg. Det måste förnyas genom en repetitionsutbildning efter 5 år. Grundutbildningen tar 6-8 timmar och repetitionen ca 4 timmar. Vid en repetitionsutbildning medtages sitt eget befintliga utbildningsintyg för uppvisande. För att kunna tillgodogöra sig repetitionsutbildningen bör man ha arbetat regelbundet med liftar. I annat fall rekommenderar vi att man genomgår en förnyad grundutbildning.

Delar ur kursinnehållet
Olycksstatistik
Arbetsmiljölagen & Arbetsmiljöverket
Liftutbildningsrådet
Stabilitet
Konstruktion & uppbyggnad
Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn
Säkert handhavande
Säkerhetsfunktioner på liften

Pris: 1 950 SEK exkl. moms
Plats: Online
Tid: Öppet tillfälle

Boka via formuläret nedan.