Malmfältens BolagsKonsult AB, MBK AB, är ett utbildningsföretag som både anordnar och samordnar utbildningar i hela Sverige

Vi är två stycken instruktörer och har samarbetspartners runtom i Sverige inom ett flertal olika utbildningsområden.

Vi är godkända instruktörer av bl.a. Transportstyrelsen, Brandskyddsföreningen, SVEBRA, MSB, och Prevent.

Vi har även hos AFA Försäkring blivit godkänd som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar.

Utbildningar som vi erbjuder är bland annat säkerhetsutbildningar inom bygg, transport och industri.

Vi erbjuder även utbildningar inom ledarskap, kommunikation, projektledning, arbetsrätt, hållbarhet och miljö men även många andra utbildningar som exempelvis KA- kvalitetsansvarig med certifiering, El-säkerhet ibruktagande, PCB och asbetssanering inom- och utomhus.

Verksamhetsidé och vision

Vi vill skapa säkra arbetsplatser. Detta genom att erbjuda utbildningar inom ett flertal områden där vi lägger stort fokus på säkerhet och att personalen skall arbeta med riskanalys innan arbetet utförs.

Transportstyrelsen

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Brandskyddsföreningen

Brandfarliga Arbeten

Prevent