Gå direkt till textinnehållet
Säkra Lyft för lastkopplare och signalmän

Säkra lyft

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Dom flesta olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Kursbeskrivning

Säkra Lyft för lastkopplare och signalmän

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Dom flesta olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Detta gäller oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om. AFS 2006:6 fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade kunskaper för den anställde.

Kursinnehåll

  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Vad är ett lyftredskap?
  • Olika typer av lyftredskap
  • Hur man signalerar
  • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Planering
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker

Våra utbildningar följer SS-ISO 9926-1 och AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Pris: 1 900 SEK exkl. moms
Plats: Online
Tid: Öppet tillfälle

Boka via formuläret nedan.