Gå direkt till textinnehållet

Travers och Lastkoppling

Vår Traversutbildning med Lastkoppling är utformad för att tillgodose behovet inom olika typer av verksamheter avseende hantering av olika krantyper samt lastkoppling.

Kursbeskrivning

Vårt mål är säkra användare av travers och telfer. Om någon känner sig osäker efter planerad utbildningsinsats kommer detta att meddelas och ytterligare utbildning inplaneras för att nå målet säker användare.

Innehåll och genomförande

  • Lyftinrättningar, skyddsföreskrifter, dimensions- och belastningstabeller
  • Gällande föreskrifter
  • Besiktning, revisionsbesiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll
  • Material- och godshantering
  • Manöverorgan, symboler och förarplats
  • Slutprov

Våra utbildningar följer SS-ISO 9926-1 och AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Målet med kursen

Målet med utbildningen är 

  • Säkra och trygga förare av Travers.
  • Beräkna vikter och välja rätt redskap.
  • Att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter.
  • Att minska risker för tillbud

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till dig som är lastkopplare, kranförare eller signalman som planerar arbetet och kopplar olika laster, som ger signaler och dirigerar en kranförare. Den vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud.

 

Pris: 2 200 SEK exkl. moms
Plats: Online
Tid: Öppet tillfälle

Boka via formuläret nedan.