Gå direkt till textinnehållet
Alla som är inblandade i en transport av farligt gods måste vara utbildade för det. Det gäller samtliga i hela transportkedjan, från dig som arbetar med ordermottagning till dig som hanterar godset och/eller transporterna.
Kursbeskrivning

För all transport av farligt gods erfordras goda kunskaper i hur man skall dokumentera och hantera produkten, det finns även fastställda regler om vilken utbildning delaktiga i en farligt gods transport ska ha.
ADR 1.3-utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg. T.ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller annan hantering av farligt gods.
Personer vars arbetsuppgifter rör transport av farligt gods ska ha fått utbildning om bestämmelserna för transport av sådant gods, anpassad efter deras ansvarsområden och arbetsuppgifter, i överensstämmelse med kapitel 1.3.
Detta krav gäller exempelvis personal som är anställd av transportören eller avsändaren, personal som lastar eller lossar farligt gods, personer som skriver transporthandlingar.

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning:

Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn (IBC eller tank) – ADR 1.3
Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
Transportera och hantera dynamit – ADR Grund och Klass 1
Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3
Åka och hämta mer bränsle till röjsågen – ADR 1.3
Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3Tid

0 dagar,
08:00 – 12:00

Pris

1 600 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Målgrupp

Utbildningen som vänder sig till alla som är delaktiga eller sysselsatta med transport av farligt gods och som inte behöver ADR-intyg.
Både avsändare, transportörer, mottagare samt alla som hanterar godset. Det gäller med andra ord de som beställer godset, de som förbereder och planerar transporten, packar/fyller och iordningställer godset, utfärdar transportdokument eller deltar i lastning eller lossning av godset.
Förare som transporterar farligt gods i mindre mängder enligt någon av lättnaderna Begränsad mängd, Reducerad mängd eller Värdeberäknad mängd.Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen