Gå direkt till textinnehållet
ADR (Farligt Gods) är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods. Läs mer på MSB’s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.Kursbeskrivning

För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionsutbildning med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut. Repetitionsutbildningen kan göras under hela sista året av giltighetstiden utan att förlora giltighetstid.
Exempel: Mitt ADR-intyg går ut November 2018 och jag genomför min repetitionsutbildning Januari 2018, då får jag utgångsdatum November 2018.


Tid

1 dag,
08:00 – 18:00

Pris

3 900 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Giltig ADR grundutbildning.

Målgrupp

Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen