Gå direkt till textinnehållet
Ansvarsutbildning för dig med personalansvar
Det är arbetsgivarens ansvar att tjänstemän och arbetsledare har de kunskaper som behövs och vet vad som måste iakttas för att säkerställa riskfri användning av utrustningen. Ett faktum som alla inte är medvetna om.

Kursen riktar sig mot chefer, arbetsledare, inköpare, lagerpersonal och skyddsombud. Kursen går igenom vilka lagar och regler som gäller samt vad de innebär.Kursbeskrivning

Ansvarsutbildning
Det är arbetsgivarens ansvar att tjänstemän och arbetsledare har de kunskaper som behövs och vet vad som måste iakttas för att säkerställa riskfri användning av utrustningen. Ett faktum som alla inte är medvetna om.

För att körtillstånd ska kunna utfärdas måste den dokumenterade utbildningen omfatta gällande lagar och föreskrifter, användning och kontroll. Målet är att utföra riskbedömning, införskaffa lämpliga redskap, veta vilket underhåll och vilka kontroller som krävs samt utfärda körtillstånd.

Vi har valt att dela in den här kusen i fyra kategorier; en mer allmän ansvarsutbildning, en med inriktning på lyft, en med inriktning truck och en med inriktning för arbete på hög höjd.

Kursen omfattar:

Arbetsmiljölagen och ansvar
Aktuella AFS
Standarder och normer
Riskanlys
Handhavande, kontroller
Olyckor och tillbud
Ovanstående belyses i exempel med traverser, truckar, mobila arbetsplattformar och fallskyddsutrustning.

Examination
Kursdeltagaren examineras genom teoretiska prov.
Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.

Kurslängd
8 timmar för den allmänna kursen eller 4 timmar per kategori.


Tid

1 dag,
08:00 – 16:00

Pris

2 100 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Målgrupp

Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen