Gå direkt till textinnehållet
Trafikverket förändrar sina krav på kompetens för Arbete på väg från 1 januari 2019. De nya kraven införs successivt i nya upphandlingar.

Den här kursen erbjuder grundläggande kunskaper i enlighet med Trafikverkets kompetenskrav inom arbete på väg, (TRVK Apv 2012:86,råd 2012:88 samt TDOK 2018:0371 och 0372-krav och råd).Grundkompetensen i steg 1 bekräftas av arbetsgivaren med ett kompetensintyg.
Kursbeskrivning

Trafikverket förändrar sina krav på kompetens för Arbete på väg från 1 januari 2019. De nya kraven införs successivt i nya upphandlingar.

Den här kursen erbjuder grundläggande kunskaper i enlighet med Trafikverkets kompetenskrav inom arbete på väg, (TRVK Apv 2012:86,råd 2012:88 samt TDOK 2018:0371 och 0372-krav och råd).Grundkompetensen i steg 1 bekräftas av arbetsgivaren med ett kompetensintyg.


1.1 Allmän grundkompetens, APV 1.1
För alla som utför arbete på vägen som är upphandlad av Trafikverket, exempelvis:

 Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 Montage av och service av anläggningsdelar etc.

1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon
För förare av väghållnings- och transportfordon samt utförare av transporttjänster, exempelvis:

Plogar, saltar och sandar.
Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.

1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten
För vägarbetare eller liknande, exempelvis:

Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt.
Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning.
Läs mer om dom olika stegen som införts på denna länk.

Den här kursen har även som mål att förbereda personer som avser att avlägga ett certifieringsprov vid något av Trafikverkets förarprovskontor, om man behöver det, läs mer om det på.

Kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon. Ger behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon.

Giltigheten är 4 år.


Tid

1 dag,
08:00 – 16:00

Pris

2 330 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.

Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.

Kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Är du osäker på om du behöver gå Arbete På Väg?
Om du svara JA på någon av frågorna som följer, så måste du ha Arbete På Väg.

Utför jag mitt arbete...
...på eller för vägen?
...bredvid, över eller i vägen?Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Målgrupp

Alla som utför arbeten på vägen, ska ha en allmän Grundkompetens motsvarande Steg 1.1.

Förare av väghållningsfordon ska utöver allmän Grundkompetens (Steg 1.1) även ha Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (Steg 1.2).

De flesta kommuner har krav på utbildning vilken tidigare kallades Arbete på väg nivå 1


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen