Gå direkt till textinnehållet
Kompetenskrav för personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering (gamla utbildningen utmärkningsansvarig nivå 3A & 3B)


Kursbeskrivning

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha fått goda kunskaper samt bra förståelse för hur man agerar för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Utbildningen följer trafikverkets kompetensplan för steg 2.2.

Tid

1 dag,
08:00 – 16:00

Pris

4 990 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Som certifierad person i steg 2.2 får du sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga för att skapa en god arbetsmiljö, god säkerhet och bra framkomlighet för trafikanter på samtliga typer av vägar. Du får även utföra samtliga moment som ingår i trafikdirigeringsarbetet.

Efter genomgången utbildning ska du kunna:
  • Kunna tillämpa gällande författningskrav.
  • Kunna tillämpa Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
  • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
  • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll.
  • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens.
  • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras.
  • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att säkerställa en god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.

Förkunskaper

Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3

Målgrupp

Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen