Gå direkt till textinnehållet
Det finns olika nivåer av asbestarbeten och därmed finns även olika nivåer på Asbestutbildning. Om det finns en risk att du kan komma i kontakt med asbest i ditt arbete ska du gå Allmän Asbestutbildning.Kursbeskrivning

Hantering av asbest är farligt och inandning av asbesthaltigt damm kan orsaka allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Därför finns föreskrifter om hur hantering av asbest ska ske för att förebygga ohälsa när det finns en risk att bli exponerad för asbesthaltigt damm i arbetet.

 
En Allmän Asbestutbildning ska, enligt AFS 2006:1, som minst innehålla avsnitt om:
 
Asbestens egenskaper
Hälsoeffekter
Förekomst av asbest
Skyddsåtgärder vid arbete med asbest
Nödfallsåtgärder
Handhavande av personlig skyddsutrustning
Arbetsmetoder vid hantering av asbest
Kontrollåtgärder
Avfallshantering
Saneringsåtgärder vid arbete med asbest
Bestämmelser om medicinska kontroller


Tid

1 dag,
08:00 – 16:00

Pris

3 100 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Alla som kan tänkas komma i kontakt med asbest i sitt arbete.


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen