Gå direkt till textinnehållet
Asbestutbildning för sanerare inom- och utomhus:
 
Det finns olika nivåer av asbestarbeten och därmed finns även olika nivåer på Asbestutbildning. Om du ska arbeta med rivningsarbete krävs kursen Särskild Asbestutbildning. Särskild Asbestutbildning måste även kompletteras minst var femte år för att du ska vara fortsatt behörig. En kompletterande kurs i asbest ska innefatta kunskapsrepetion samt auktualisering av kunskapsläget.Kursbeskrivning

Asbestutbildning för sanerare inom- och utomhus:
 
Det finns olika nivåer av asbestarbeten och därmed finns även olika nivåer på Asbestutbildning. Om du ska arbeta med rivningsarbete krävs kursen Särskild Asbestutbildning. Särskild Asbestutbildning måste även kompletteras minst var femte år för att du ska vara fortsatt behörig. En kompletterande kurs i asbest ska innefatta kunskapsrepetion samt auktualisering av kunskapsläget.

 
Nyinstallation av absest och asbesthaltiga material har varit totalt förbjudet sedan många år tillbaka, men eftersom att asbest finns kvar i en del äldre byggnader finns det fortfarande en risk för de som arbetar med renovering och rivning.

 
För att du ska kunna jobba med asbestsanering måste du först ha gått en särskild Asbestutbildning. Detta är bestämt enligt Arbetsmiljöverkets [MF1] föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) och arbetsgivaren har ansvar över att samtliga arbetare kan uppvisa giltiga utbildningsbevis. Om arbete med asbest över en viktprocent sker utan särskilt Asbestutbildning utkrävs en sanktionsavgift på 50 000 SEK för varje person utan giltigt utbildningsbevis.

 
Hantering av asbest är farligt och inandning av asbesthaltigt damm kan orsaka allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Därför finns föreskrifter om hur hantering av asbest ska ske för att förebygga ohälsa när det finns en risk att bli exponerad för asbesthaltigt damm i arbetet.

Särskild Asbestutbildning innehåller avsnitt om:
 
Asbestens egenskaper
Hälsoeffekter
Förekomst av asbest
Skyddsåtgärder vid arbete med asbest
Nödfallsåtgärder
Handhavande av personlig skyddsutrustning
Arbetsmetoder vid hantering av asbest
Kontrollåtgärder
Avfallshantering
Saneringsåtgärder vid arbete med asbest
Bestämmelser om medicinska kontroller
Praktiska tillämpningsövningar av asbestrivning


Tid

4 dagar,
08:00 – 16:00

Pris

8 700 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Alla som ska deltaga i arbete gällande rivning av asbest både inom- och utomhus.


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen