Gå direkt till textinnehållet
Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförandedelen (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren.Kursbeskrivning

Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförandedelen (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren.

Efter godkända slutprov kan man verka som byggarbetsmiljösamordnare.

Examination
Efter godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.


Tid

2 dagar,
08:00 – 16:00

Pris

5 800 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Målgrupp

Alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar, som t.ex. Byggherrar, Arbetsledare, Platschefer, Beställare, Projektledare, Entreprenörer, Totalentreprenörer, Underentreprenörer, Kvalitets -, Miljö samt Arbetsmiljösamordnare.


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen