Gå direkt till textinnehållet
Brandfarliga Arbeten är en utbildning för dig som arbetar med moment där det finns risk att en brand kan uppstå på grund av tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning som exempel svetsning, lödning eller torkning.Kursbeskrivning

Brandfarliga Arbeten är en utbildning för dig som arbetar med moment där det finns risk att en brand kan uppstå på grund av tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning som exempel svetsning, lödning eller torkning. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och ger samma behörighet som Brandskyddsföreningens utbildningar i heta arbeten. Utbildningen brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. 


Tid

1 dag,

Pris

2 450 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Kursdeltagaren ska ges kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter brandfarliga arbeten.

Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna:

• vidta förebyggande åtgärder så att risken för brand eller annan skada minimeras.

• ansvara för, bevaka och utföra brandfarliga arbeten.


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Målgrupp

Du som är brandvakt, anställd och/eller entreprenör och som utför brandfarliga arbeten kan gå denna utbildning. Utbildningen vänder sig också till arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare eller tillståndsgivare av brandfarliga arbeten. 


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen