Gå direkt till textinnehållet

Den som arbetar som maskinförare eller anläggningsarbetare i anslutning till arbetsplats med kabelförläggning. I kursen ingår både EBR Kaberförläggning samt ESA-E2 Icke- elektriskt arbete.


Kursbeskrivning

EBR Kabelförläggning bygger på publikationerna ”Kabelförläggning max. 145 kV KJ 41:21.1”, ”Jordning enligt Jordningskonstruktioner för distributionsnät och nätstationer 0,4-24 kV, K25” samt ”Schaktning vid och nära en starkströmskabel, IN072:19”. Den bygger även på och följer de krav som finns beskrivna i Elnätsbranschens Riktlinjer, EBR:s Kravdokument.

Ett par dagar innan kursstart registreras dina uppgifter på Energiföretagen/Wattityd, där har du en egen profil, Du kommer också få ett mejl från Energiföretagen/Wattityd med länk för att godkänna GDPR. I priset ingår avgift till Energiföretagen.

En vecka innan kursen skickas kallelse ut med information om plats och tid alternativt webblänk till distansrummet om du vill sitta hemma och genomföra kursen samt digitalt studiematerial. Provet genomförs digitalt så om du är på plats hos oss så ta gärna med dig en bärbar dator eller läsplatta då vi har begränsat antal datorer/läsplattor för utlåning.

Efter godkänt slutprov utfärdas två certifikat till deltagarna; ”EBR Kabelförläggning” och EBR-ESA-E2 Icke- elektriskt arbete”. EBR Kabelförläggning är giltigt i 6 år, under förutsättning att EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete repeteras vart tredje år.

Tid

2 dagar,
08:00 – 16:00

Pris

0 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Målgrupp

Den som arbetar med den särskilda verksamhetstypen kabelförläggning inom koncessionspliktiga nät. Det kan exempelvis vara grävmaskinister, anläggningsarbetare och transportpersonal som är direkt inblandade i arbetet. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen EBR Kabelförläggning ska kursdeltagaren vara orienterad inom arbetsområdet på generell nivå.

Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen