Gå direkt till textinnehållet
Kursen Entreprenadjuridik riktar sig till dig som är beställare, entreprenör, besiktningsman eller till dig som på annat sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridik och tillämpar AB 04 och ABT 06.Kursbeskrivning

Behöver du lära dig tolka kontraktshandlingar och lära dig mer om ersättningsformer? En förutsättning för att du ska kunna bevaka ditt företags rättigheter och skyldigheter och undvika långa, tråkiga, dyra processer är att du kan spelreglerna. Standardavtalen i byggbranschen är inte alltid tydliga och enkla att tolka men med kunskap om bakgrunden till olika bestämmelser och med kompletterande rättsfall som exempel får du betydligt större chans att förstå konsekvenser av olika skrivningar.
 

Vår kurs i entreprenadjuridik går igenom de viktigaste bestämmelserna i standardavtalen AB 04 och ABT 06. Kursen tar upp vilka lagregler som gäller entreprenadrättens område och vilka regler som gäller dig som är entreprenör eller beställare. Vi går igenom standardavtal och hur dessa blir en del av avtalsinnehållet. Kursen Entreprenadjuridik ger dig grundläggande kunskaper inom AB 04 och ABT 06.


Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförandedelen (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren.


Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar, som t.ex. Byggherrar, Arbetsledare, Platschefer, Beställare, Projektledare, Entreprenörer, Totalentreprenörer, Underentreprenörer, Kvalitets -, Miljö samt Arbetsmiljösamordnare. Efter godkända prov kan man verka som byggarbetsmiljösamordnare.

Efter godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.


Tid

2 dagar,
08:00 – 16:00

Pris

6 300 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Målgrupp

Alla som kommer i kontakt med entreprenadjuridik inom byggbranschen. Kursen riktar sig till framförallt till beställare, entreprenörer, besiktningsmän och kontrollansvarig.


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen