Gå direkt till textinnehållet

Arbetsmiljölagen och Elsäkerhetsverket säger att alla som arbetar med elektrisk fara skall ha ett intyg om genomgången utbildning ESA 19 Fackkunnig.

ESA instruerad vänder sig till dig som arbetar i närheten av strömförande elledningar. ESA är elsäkerhetsavnisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar. 


Giltighetstid är 3 år.Kursbeskrivning

Utbildningen ger dig kunskapen att arbeta säkert. Elsäkerhetsanvisningarna ger dig ett verktyg för att förebygga eventuella skador till följd av el, och kartlägger din organisation samt dess dess roller och vilken arbetsuppgift respektive roll har.

Standarden, med beteckningen SS-EN 50110-1, fastställer krav för arbete på eller i närheten av elektriska anläggningar med spänningsnivåer fr.o.m. klenspänning t.o.m. högspänning.


Kursinnehåll

ESA-utbildningen innehåller bland annat:


  • El-faran
  • Ansvar
  • Riskhantering
  • Arbetsmiljölagen
  • El-säkerhetslagen.


Giltighetstid är 3 år.

Tid

1 dag,
08:00 – 16:00

Pris

4 900 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Kunna planera arbetet vad beträffar varierande arbetsmetoder samt förebygga driftstörningar och olycksfall.

Förkunskaper

Erfarenhet av elanläggningar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: maskinförare, anläggningsarbetare, arbetsledare och övriga som arbetar med förläggning av elkabel. 

Målet är att du som genomfört utbildningen ska få grundläggande kompetens i elsäkerhet som följer arbetmiljölagstiftningen. 

Efter kursen

EBR Maskinförarintyg. ESA röjning. ESA vattenvägar.

Inga tillgängliga datum för den valda kursen