Gå direkt till textinnehållet
Fallskydd med räddning och arbete på hög höjd – Fallsäkringsutbildning Följer AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsmiljölagen samt CE godkännanden.Kursbeskrivning

Fallskydd med räddning och arbete på hög höjd – Fallsäkringsutbildning Följer AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:3 föreskrift om användning av personlig fallskyddsutrustning, arbetsmiljölagen samt CE godkännanden.

Arbetsgivare har skyldigheten att se till att fallskyddslösningar finns för personer som arbetar på en höjd av 2 meter eller högre på ställen där risk för fall föreligger. Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att utarbeta ett komplett fallskyddsprogram. Detta innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt utbilda personalen i hur fallskyddsutrustningen skall användas.

Ur Innehållet
Riskanalys
Lagar, regler och föreskrifter
Olika fallskyddsystem
Personlig fallskyddsutrustning
Knopar
Risker, belastningar
Hängtrauma
Räddning
Säkring av verktyg på hög höjd
Att arbeta säkert på hög höjd
Vård av utrustning
Prov och avslut


Tid

1 dag,
08:00 – 16:00

Pris

1 700 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

En tidigare genomförd fallskyddsutbildning som verifieras genom uppvisande av utbildningsbevis.


Målgrupp

Alla som arbetar på en högre höjd än 2 meter


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen