Gå direkt till textinnehållet
Samhället utvecklas i snabb takt. Hur värnar man om miljön och en hållbar utveckling samtidigt som man tillgodoser människans och verksamheters krav på välstånd?Kursbeskrivning

Utbildningen utgår från en grundnivå för att alla ska kunna tillgodogöra sig informationen i det fortsatta hållbarhetsarbetet.
Deltagare med djupare kunskapsnivå får möjlighet att bidra med dessa vid gruppdiskussioner.


Tid

1 dag,
08:00 – 12:00

Pris

1 200 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Målet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och skapa ett förnyat engagemang hos deltagare genom ökad insikt om den egna påverkan och betydelsen av hållbarhetsfrågor.


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Webbaserad utbildning


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med hållbarhetsfrågor eller är intresserad av grunderna inom hållbarhet.


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen