Gå direkt till textinnehållet
Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbeten som görs med metoder som kan starta bränder, till exempel svetsning. Även andra arbeten som skapar gnistor eller alstrar värme räknas som heta arbeten. 
Malmfältens BolagsKonsult AB är godkända arrangörer av Svenska Brandskyddsföreningen för att hålla utbildning i Heta arbeten.Kursbeskrivning

Heta arbeten är en utbildning som informerar och gör deltagaren medveten om de stora brandrisker arbetet kan innebära. Det krävs utbildning om arbetet är brandfarligt. Ett giltigt certifikat för Heta arbeten erhålles efter avklarat slutprov.
För att få arbeta med heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser i Sverige och försäkringar ska gälla så måste man vara certifierad av brandskyddsföreningen Sverige eller SVEBRA utbildning, eller motsvarande organisationer i de andra nordiska länderna utom Island, och ha ett skriftligt eller digitalt[1] tillstånd utfärdat av en tillståndsansvarig. Certifikatet gäller i fem år och måste efter det förnyas. Arbeten i verkstadslokaler eller andra anpassade lokaler kräver ingen certifiering eller att tillstånd utfärdas vid arbete. Försäkringar för villor och fritidshus saknar skrivningar om krav på utfärdade tillstånd eller certifiering. Det innebär att ägaren kan utföra heta arbeten utan att vara certifierad, men en entreprenör måste följa sina försäkringsvillkor och detta innebär att entreprenören måste ha ett tillstånd utfärdad av en tillståndsansvarig vid arbete i en villa eller fritidshus. Arbetena ska utföras på ett sätt så att brand inte kan uppstå om privatpersonen utför arbetena själv. Även jordbruk har egna regler för Heta Arbeten. 


Ur innehållet

Lagar och anvisningar
Försäkringsvillkor
Brandrisker
Säkerhetsregler
Förebyggande arbete
Släckmedel och släckutrustning
Släckövning 


Certifikatet är giltigt i 5 år, och erhålles efter avklarat slutprov.

Fika och lunch ingår.


Tid

1 dag,
08:00 – 16:00

Pris

2 950 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Målgrupp

Alla som arbetar med något verktyg som alstrar värme eller avger gnistor med risk för brand tex svetsning, lödning, vinkelslip.


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen