Gå direkt till textinnehållet
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.Kursbeskrivning

Föreskrifterna i AFS 2011:19 specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker. I kraven ingår till exempel att undersöka och bedöma risker, vidta åtgärder och märka behållare och rörledningar.
Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa hur ohälsa och olycksfall orsakade av kemiska riskkällor i arbetet ska förebyggas. Föreskrifterna gäller alla verksamheter där kemiska riskkällor kan förekomma.


Tid

1 dag,
08:00 – 12:00

Pris

1 200 SEK exkl. moms

Målet med kursen

I största möjliga mån kunna förebygga ohälsa och olycksfall orsakade av kemiska riskkällor.
Skyldigheterna ingår bland annat i att undersöka och bedöma risker, vidta riskbegränsande åtgärder, planera olycksberedskap, ta fram dokument och märka behållare och rörledningar.

AFS 2011:90 finns bl.a. kraven:
Kemikalieförteckning
Riskbedömning av kemikalier
Skyltning och märkning
Speciella krav vid hantering av allergiframkallande ämnen
Speciella krav vid hantering av CMR-ämnen
Informera samt hålla dokument tillgängliga


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs. Andra än arbetsgivare är också skyldiga att följa arbetsmiljölagen om ämne som kan föranleda ohälsa enligt arbetsmiljölagen.


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen