Gå direkt till textinnehållet

Ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter beträffande minikran upp till 10 tm som möjliggör en säker materialhantering och minska personskadorna.


Kursbeskrivning

Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Kranföraren måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning även i lasthantering.

Kursupplägg:

  • Lagar och regler
  • Arbetsmiljö
  • Riskbedömningar
  • Daglig kontroll
  • Kranens arbetsområde
  • Teknisk genomgång
  • Egenskaper och lastdiagram
  • Mekanismer och säkerhetsutrustning
  • Praktisk körning och manövrering

För praktiska moment håller kunden med minikran och ev. redskap/tillbehör.
Efter genomförd utbildning får deltagaren ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år.

Kursen genomförs enligt AFS:2006:6 - Användning av lyftanordningar och lyftredskap, samt de internationella standarden SS-ISO 9926-1:1990, 9926-2, 12480-1.

Tid

1 dag,
08:00 – 16:00

Pris

6 600 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering och minska personskadorna.

Förkunskaper

Utbildning för att ha kunskaper i säkra lyft på arbetsplatser samt ha fyllt 18 år. Föraren ska kunna läsa och förstå det språk, som anges i handlingar rörande kranar och kranskyltar.

Utbildningen sker enligt AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap, och är därmed ett förkunskapskrav, t.ex. genom kursen Säkra Lyft eller annan kurs för lyftredskap och lastkoppling.
Har du tidigare genomfört utbildning hos oss som utmynnar i ett utbildningsintyg för att kunna hantera säkra lyft, så drar vi av på priset för minikran.

Målgrupp

Den som kör eller hjälper till vid arbete med minikran, t.ex. som signalman.

Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen