Gå direkt till textinnehållet
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).


Kursbeskrivning

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:01)

  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13” svärd)

  • Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)

  • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.

  • Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)

  • Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.

  • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Tid

2 dagar,
08:00 – 16:00

Pris

8 000 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Få kunskapen som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid t.ex. kapning av vad samt sågning i trä i samband med byggarbeten.


Förkunskaper

För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs.
Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Målgrupp

Alla som vill få grundkunskapen för att använda motorsåg.
Om du använder motorsåg inom ditt arbete så måste du ha utbildning minst Motorsåg A, även som privatperson är det en fördel att gå utbildningen för egen säkerhets skull.


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen