Gå direkt till textinnehållet
Utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid avancerad trädfällning.


Kursbeskrivning

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid avancerat skogsarbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)

  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”svåra” träd med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om vilka möjligheter som finns att öka säkerheten genom att välja lämplig fällmetod/fällredskap samt utnyttja olika typer av åtgärder/säkringar vid särskilt känsliga fällningar som vid ledningar, vägar och hus.

  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning och tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom t.ex. vindfällning och snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder. Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.

  • Kunskaper och färdigheter att använda olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare, flera kilar i bredd och i flera lager.

  • Kunskaper och färdigheter att fälla, kvista och kapa trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt.

Tid

2 dagar,
08:00 – 16:00

Pris

9 700 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Målsättningen är att du efter genomgången utbildning ska klara proven för motorsågskörkort nivå C enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Förkunskaper

Motorsågskörkort nivå AB, samt 80 timmars lämplig praktik, alternativt bedömd lämplighet av certifierad instruktör.

För att få delta i utbildningen ska du fylla 16 år samma kalenderår som utbildningen genomförs.
Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till skogsarbetare, linjearbetare och andra som yrkesmässigt arbetar med avancerad trädfällning eller tillvaratagande av skadade träd.

Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen