Gå direkt till textinnehållet
PCB för utbildad asbestsanerare:
Denna kurs ger dig kunskap om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB-haltiga material.Kursbeskrivning

PCB för utbildad asbestsanerare:
Denna kurs ger dig kunskap om de säkerhetsaspekter och den rivningsteknik som gäller för rivning av en byggnad eller del av en byggnad som innehåller PCB-haltiga material.

Kursen ger de nödvändiga kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik för att kunna utföra eller leda saneringsarbete av PCB. Kursen innehåller övningar på rivning/sanering av PCB och PCB-haltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.


Tid

1 dag,
08:00 – 16:00

Pris

3 100 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Genomgången godkänd kurs i asbestsanering, särskild utbildning i 4 dagar.


Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till entreprenörer och saneringspersonal som planerar att arbeta med PCB-sanering men är även lämplig för t.ex. projektledare. 


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen