Gå direkt till textinnehållet
 Säkra Lyft för lastkopplare och signalmän
 
Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Dom flesta olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.Kursbeskrivning

Säkra Lyft för lastkopplare och signalmän
 
Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Dom flesta olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Detta gäller oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om. AFS 2006:6 fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade kunskaper för den anställde.

 

Kursinnehåll
  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Vad är ett lyftredskap?
  • Olika typer av lyftredskap
  • Hur man signalerar
  • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Planering
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Risker
Våra utbildningar följer SS-ISO 9926-1 och AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap


Tid

1 dag,
08:00 – 12:00

Pris

1 900 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs


Målgrupp

Utbildningen Säkra Lyft vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Även arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna bör gå denna kurs.


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen