Gå direkt till textinnehållet

Deltagaren får lära sig att övervaka samt kontrollera arbetet. Se hur olika jordarter och tekniska egenskaper påverkar släntlutning och rasrisk, även hur helheten påverkar säkerheten vid schaktarbetet.

Kursen ger dig verktygen och kunskapen som du behöver för att göra olika riskbedömningar samt kontroller som behövs för att säkerställa schaktsäkerhet.

Efter godkänd utbildning kan du fungera som schaktansvarig för schaktarbeten.


Kursbeskrivning

  Deltagaren får lära sig att övervaka samt kontrollera arbetet. Se hur olika jordarter och tekniska egenskaper påverkar släntlutning och rasrisk, även hur helheten påverkar säkerheten vid schaktarbetet.

  Kursen ger dig verktygen och kunskapen som du behöver för att göra olika riskbedömningar samt kontroller som behövs för att säkerställa schaktsäkerhet.

  Efter godkänd utbildning kan du fungera som schaktansvarig för schaktarbeten.


  • Regelverk
  • Jordartskännedom
  • Tekniska egenskaper
  • Säker schakt
  • Övervakning och kontroll
  • Kunskapsprov

  Tid

  0 dagar,
  08:00 – 16:00

  Pris

  3 400 SEK exkl. moms

  Målet med kursen

  Vara medveten om riskerna med hur olika jordarter ger olika förutsättningar för ett säkert schaktarbete. Känna till kraven som ställs samt hur arbetet kan ske på ett säkert sätt.

  Förkunskaper

  Målgrupp

  Den eller dom personerna som leder eller på annat sätt deltar i ett schaktarbete.

  Efter kursen

  Inga tillgängliga datum för den valda kursen