Gå direkt till textinnehållet

Klass B gäller för sprängning av mindre komplicerat slag, till exempel sönderdelning av fältstenar, betongblock, skut och klenhålssprängning.

För mindre komplicerade sprängarbeten gäller de tidigare reglerna från  RfSU Rådet för Sprängteknisk Utbildning.


Kursbeskrivning

Kursen är för personer som använder sig av explosiva varor, såsom krutpatroner och konventionella sprängämnen för att utföra markarbeten, som t.ex.  skogs- och jordbruksarbeten, linjearbeten, gravgrävning, mindre schaktningsarbeten, krosspersonal och liknande.

Kursinnehåll:

 • Historia
 • Nomenklatur
 • Tändmedel
 • Sprängämnen
 • AFS 2007:1
 • AFS 2010:1
 • Sprängteknik (För mindre komplicerade sprängarbeten)
 • Förvaring
 • Transport
 • Praktiska övningar
 • Miljö
 • Övningsfrågor sprängteknik
 • Genomgång inför prov
 • Skriftligt prov

Giltighetstiden för klass B är 10 år, och ska då förnyas innan giltighetstiden utgång för att få behålla behörigheten.

Kurslängden för Klass B är 32 tim och genomförs under 4 dagar. Den kan även anpassas till kurslängd på 24 tim under 3 dagar för t.ex. enstaka skott, (safety cut).

Tid

4 dagar,
08:00 – 17:00

Pris

13 000 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs, men det är en fördel om man har lite erfarenhet från arbeten där explosiver används.

Målgrupp

Personer som använder sig av explosiva varor, såsom krutpatroner och konventionella sprängämnen för att utföra markarbeten, som exempelvis skogs- och jordbruksarbeten, linjearbeten, gravgrävning.

Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen