Gå direkt till textinnehållet
Utbildningen Allmän Ställning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Kursbeskrivning

Utbildningen Allmän Ställning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Syftet med denna utbildning är att öka kunskap och medvetenhet hos deltagaren, och säkerställa en trygg arbetsmiljö. 
Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Det är ett av skälen till att utbildade ställningsbyggare är nödvändigt. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning.

Lagstiftningen?
Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att bygga eller nedmontera en ställning och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.
(3 kap. 3 §)

Ställningar (AFS 2013:04 § 47)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som uppför, väsentligt ändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbete. Bryter man mot kravet på utbildning för ställning, så har arbetsmiljöverket infört sanktionsavgifter till alla företag.

Efter godkänt prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.


Tid

1 dag,
08:00 – 13:00

Pris

2 200 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs


Målgrupp

Utbildningen ställning vänder sig till ställningsbyggare, arbetsledare och andra berörda. Alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter, alla arbetsledare och andra som behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller kring ställningsarbete. 


Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen