Gå direkt till textinnehållet

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för teleskoplastare. I utbildningen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av maskinen. Validering innebär att kursdeltagaren kan hantera en teleskoplastare sedan tidigare, och är här för att få ett utbildningsbevis för detta.


Kursen genomförs enligt branschorganisationernas utbildningsplaner.


Kursbeskrivning

Validering sker på mellan 1-3 dagar med AFS 2006:4 som grundelement.

 • Teori samt teoretiskt prov på säkerhet, arbetsmiljö samt maskinkännedom.
 • Arbetsmiljölagen
 • Trafiklagstiftning
 • Arbetsskydd
 • Maskinens konstruktion
 • Hantering/arbetssätt
 • Stabilitetsfaktorer och lyftförmåga
 • Ergonomi
 • Arbetssätt
 • Säkerhetskontroller
 • Daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Farligt gods
 • Manöverorgan, symboler och förarplats

Tid

1 dag,
08:00 – 16:00

Pris

8 000 SEK exkl. moms

Målet med kursen

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av att arbeta med eller hantera en teleskoplastare

Målgrupp

Att de som kört yrkesmässigt men som ej har utbildningsbevis visar upp sina kunskaper för att bli godkänd. Utbildningen omfattar en teoretisk del med skriftligt slutprov samt en övningsdel med praktiskt slutprov. Efter genomgången utbildning Erhåller deltagarna ett utbildningsbevis.

Efter kursen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen